قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

زمان ...

طولانی می شود برای کسانی که غصه دارند.

کوتاه می شود

برای کسانی که شاد هستند.

دیر می گذرد

برای کسانی که منتظر هستند...

زود می گذرد

برای کسانی که عجله دارند

اما ابدی میشود برای کسانیکه عاشق هستند


1399/11/05 - 12:55 در کلبه ی عشق 3 +

امتياز مثبت

(3 کاربر)