قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

مثل قالی نیمه تمام به دارم کشیده‌ای

یا ببافم یا بشکافم 

اول و آخر که به پای تو می افتم


1399/11/05 - 12:01 در شکسته دلان 3 +

امتياز مثبت

(3 کاربر)