قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

زدم ؛ میگم: چی دارین؟

میگه: ، کباب، ، ، #استیک ...

.

.

.

منم گفتم:خوش بحالتون، ما داریم!

نمیدونم چرا کرد!

ملت شدن


1399/10/14 - 08:58 در خنده بازار 3 +

امتياز مثبت

(3 کاربر)