قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران

توصیه به من موقع :

سر کوچه ها تر بپیچ ؛

.

.

.

شاید اونی که از اون ور میاد بی شعورتر از تو باشه

نفهمیدم به توهین کرد یا به اون !!!؟؟؟


1399/10/14 - 08:49 در خنده بازار 3 +

امتياز مثبت

(3 کاربر)