قصدِ ورود دارید ؟!

  جستجو بین پست‌ها و کاربران
چهـ سادهـ دلی شکستهـ می شود …

.....

به تاوان دلم که شکسته شد...
دلها را میشکنم
گناهش پای دلی که دلم را شکست!

کاربران گروه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

شکسته دلان

گروه عمومی · 5 کاربر · 14 پست
شکسته دلان
شکسته دلان

مثل قالی نیمه تمام به دارم کشیده‌ای

یا ببافم یا بشکافم 

اول و آخر که به پای تو می افتم


دیدگاه · 1399/11/5 - 12:01 توسط King 3 +
شکسته دلان
شکسته دلان
41414117.jpg

بـه مَـرد دیگـه ای ایجــاد

روی موردِ اش رو بـده


شکسته دلان
شکسته دلان
8[1].jpg


از هم

و سوالى نکرد

حداکثر سرعت چه بود


شکسته دلان
شکسته دلان
IMG_20170711_055356.jpg

خیلی وقت است کرده ام

کدامیک را سخت تر می کشم ؟

!

!

یا را ! ...


شکسته دلان
شکسته دلان
آنقدر از سیر میشود که میخواهم تا سقف کنم
و رویش دراز بکشم و ، مثل که چند روزی است که روی آب شناور است


شکسته دلان
شکسته دلان
میــدونـ ــی چـیـه؟ چـــیز خـاصــی نــیــست فـقـط یـــکم از
یـکم میخوام یـــکــم مـــیـــخــوام


شکسته دلان
شکسته دلان
در دریافتم ؛
چه بسیار ها،که فقط را از من گرفت
در حالی که گویی ایستاده بودم ،
چه بسیار ها،که فقط باعث موهایم شد
در حالی که ای کودکانه بیش نبود ،
دریافتم،کسی هست که اگر بخواهد “می شود”
و اگر نخواهد “نمی شود”


شکسته دلان
شکسته دلان
چهـ می شود …


شکسته دلان
شکسته دلان
are the can’t say

ها کلماتی هستند که نمی تواند بگوید!

شکسته دلان
شکسته دلان

شکسته دلان
شکسته دلان
جای هاتون رو به صمیمی تون هم نشون ندین

چون فقط کسی می‌تونه به اون زخم لگد بزنه که !


شکسته دلان
شکسته دلان

قلبی خاکی داشتم ، آدما خیسش کردند

گِل شد ، بازی کردند ، خشک شد ، خسته شدند

زدند شکستند ، خاک شد ، پا رویش گذاشتند ، رد شدند…


شکسته دلان
شکسته دلان
❤ زمســــتان آمد
تا بـــاز

بیـــادم بیـــاورد
هـــیچ فصـــلـی
ســــردتر از
فصــــل ِ نبود ِ دستهای ِ تو نیستــــ.... ❤

شکسته دلان
شکسته دلان
به گروه خوش آمدید